برگشت به صفحه قبل

بانک سوالات نرم افزار برلیان ویژه فروشگاه ها - گزارشات

 

ریز عملکردهای یک طرف حساب به همرا ه اقلام فاکتور را در کدام گزارش می توان دید؟

19/2/1389

در صورتحساب مالی کالایی (Ctrl+Alt+X)

در چه گزارشی می توان همه طرف حساب ها را به همراه ریز عملکردشان به صورت یکجا گزارش گرفت؟

19/2/1389

گزارش دفتر معین (Alt+383)

چگونه می توان در صورتحساب مالی یا مالی کالایی، تخفیفات و اضافات فاکتور را مجزا از مبلغ فاکتور داشت؟

19/2/1389

با روشن کردن تیک "با جزئیات چکی "

گزارشی که بتوان فقط فاکتورهای تخفیف دار را نمایش گرفت؟

19/2/1389

ریز تخفیفات سندی خروج (ورود) کالا ، تیک «فقط تخفیف یا اضافه دارها» (Alt+325) یا (Alt+335)

لیست یک گروه خاص از کالاهایی که موجودی دارند، از کدام گزارش قابل حصول است؟

19/2/1389

گزارش موجودی عددی فیلتر گروه کالا باتیک مثبت (Alt+341)

در گزارش موجودی ریالی کالاها (Alt+342) ستون های ریالی روز خرید و فروش به چه نحوی محاسبه می شود؟

19/2/1389

تعداد کالا * قیمت روز خرید : در ستون ریالی روزخرید می آید

تعداد کالا * قیمت سطح فروش یک : در ستون ریالی روز فروش می آید

گزارش از عملکردهای یک کالا با تمام جزئیات از جمله قیمت خرید و فروش در فاکتورهای مختلف، کدام است؟

19/2/1389

کاردکس کالا با تیک تفصیلی (Alt+343)

گزارشی که قیمت روز خرید و سطح فروش را به صورت یکجا بتوان در آن مشاهده کرد، کدام است؟

19/2/1389

موجودی ریالی کالاها (Alt+342)

در گزارش موجودی ریالی، موجودی های منفی بر اساس کدام روش قابل تشخیص است؟

19/2/1389

براساس روش میانگین

آیا الزاما گزارش میزان فروش بدست آمده در پنجره خروج کالا (لیست فاکتورهای فروش) با گزارش پرونده خروج کالا (Alt+331)یکسان است؟ چرا؟

19/2/1389

خیر، زیرا در گزارش پرونده خروج کالا تخفیف و اضافات فاکتورها لحاظ نمی شود.

دو گزارش نام ببرید که در آن آدرس و تلفن طرف حسابها را بتوان دید؟

19/2/1389

گزارش مانده حساب ها (Alt+36)

منوی اطلاعات اولیه ، پنجره مشخصات طرف حساب ها، گزارش لیست طرف حساب ها

آیا می توان سود هر کالا را به صورت جداگانه بدست آورد؟

19/2/1389

بلی، گزارش سود ناخالص خرید و فروش کالا (Alt+371) یا (Alt+377) فیلتر فقط این کالا

فرق بین گزارش سود ناخالص کالا (Alt+371) و سود ناخالص کالا (تفصیلی) (Alt+377) در چیست؟

19/2/1389

در حالت تفصیلی تعداد و قیمت خرید و فروش گزارش می شود؛ ولی در حالت معمول فقط قیمت ها دیده می شود و تعداد وجود ندارد.

فروش خالص (فروش پس از کسر مرجوعی) را چگونه می توان بدست آورد؟

19/2/1389

گزارش مقایسه خروج کالا (Alt+332) با فعال کردن تیک «بدون اقلام مرجوع شده»

در گزارش مقایسه خروج (ورود) کالا تفاوت بین فیلتر "مرجوعی" و تیک "بدون اقلام مرجوع شده" در چیست؟

19/2/1389

در گزارش مقایسه خروج کالا (Alt+332) منظور از فیلتر مرجوعی همان فاکتورهای مرجوعی ثبت شده در پنجره خروج کالاهاست و منظور از تیک "بدون اقلام مرجوع شده" اسناد مرجوعی فروش ثبت شده در پنجره ورود کالا می باشد.

آیا می توان فاکتورهایی را که در شرح آنها عبارت خاصی درج شده، گزارش گرفت؟

20/2/1389

از فیلتر "با کلمه در شرح فاکتور"استفاده نمایید.

 

گزارش از فاکتورها با شماره متوالی به چه صورت است؟

20/2/1389

می توانید از فیلتر شماره سند استفاده کنید.

چنانچه نیاز باشد از فاکتورهایی با شماره غیر متوالی گزارش تهیه نماییم، راهکار چیست؟

22/2/1389

این فاکتورها می بایست مشخصه خاص و مشترکی داشته باشند. در برنامه فروشگاهی می توان از ستون توضیح فاکتور کمک گرفت. در قسمت توضیحات، متن مشترکی را برای این فاکتورها درج نمایید و از فیلتر "با کلمه در شرح فاکتور" استفاده کنید.

آیا می توان فاکتورهایی را که در شرح آنها عبارت خاصی درج نشده، گزارش گرفت؟

22/2/1389

بلی، از فیلتر "با کلمه در شرح فاکتور" استفاده کنید و قبل از عبارت مورد نظر @@ را درج نمایید.

روش تهیه لیستی از نام طرف حساب ها به همراه ماهیت آن ها چیست؟

22/2/1389

منوی اطلاعات اولیه ، پنجره مشخصات طرف حساب ها، نمایش گزارش

لیست مشتریان بدهکار (بدهکاران تجاری) را چگونه می توان گزارش گرفت؟

23/2/1389

گزارش مانده حساب ها (Alt+36) فیلتر «فقط ماهیت» و انتخاب «ماهیت تجاری - بدهکار بستانکار» و فیلتر «بدهکار»

(همین شیوه را برای بستانکاران نیز می توان به کار برد. با فیلتر فقط «بستانکار»)

لیست مانده اولیه اشخاص را به چه نحوی می توان گزارش گرفت؟

23/2/1389

گزارش مانده حساب ها (Alt+36) فیلتر «فقط ماهیت» و انتخاب «ماهیت تجاری - بدهکار بستانکار» تا هر تاریخی قبل از اولین عملیات ثبت شده در دوره مالی، مثل 1/1/70 (تاریخی قبل از تاریخ اولین عملکرد ثبت شده)

گزارش از طرف حساب هایی که در نام آنها عبارت مشترکی مانند (شرکت، دفتر و ...) وجود دارد،به چه صورتی تهیه می شود؟

23/2/1389

1- استفاده از کد گروه بندی طرف حساب ها

2- گزارش مانده حساب ها (Alt+36) استفاده از فیلتر "با کلمه در نام طرف حساب"

کلیه عملکردهایی که در آن یک طرف حساب با طرف حساب مشخصی مثل صندوق درگیر است، به چه شکلی گزارش می شود؟

23/2/1389

صورتحساب مالی و فیلتر با طرف حساب

منظور از «کالاهای گردش دار» و «کالاهای گردش ندار» در گزارش موجودی عددی (Alt+341) چیست؟

23/2/1389

کالاهایی که در شرایط گزارش گیری، در هیچ سند ورود یا خروجی استفاده نشده اند، با تیک "کالاهای گردش ندار درج شود" گزارش می شوند. (کالاهایی که هیچ خرید و فروش یا هیچ ورود و خروجی نداشته اند)

کالاهایی را که در شرایط گزارش گیری، حداقل در یک فاکتور به کار رفته و دارای گردش هستند با تیک "کالاهای گردش دار درج شود" می توان دید.

سود خالص یک بازه زمانی (مثلا سود خالص خرداد ماه) در کدام گزارش قابل حصول است؟

23/2/1389

سود خالص یک بازه زمانی طی دو مرحله دریافت می شود. گزارش صورت سود و زیان (Alt+374) را یکبار تا قبل از بازه زمانی و یکبار تا آخر بازه زمانی بگیرید. اختلاف بین دو  عدد سود بازه زمانی مورد نظر شما خواهد بود. (به عنوان مثال برای بدست آوردن سود خرداد ماه 1389 ، یکبار سود را تا 31/2/1389 و یکبار تا 31/3/1389 گزارش گرفته و اختلاف این دو را محاسبه کنید.)

در این گزارش گزینه «به صورت دوره ای(3ستونی)»  این کار را به طور اتوماتیک انجام می دهد.

مفهوم و تفاوت «نوع اول» و «نوع دوم» در گزارش بیلان مالی (Alt+372) چیست؟

23/2/1389

نوع اول : کالاهای مرجوع شده را با قیمت خرید محاسبه می کند

نوع دوم : کالاهای مرجوع شده را با قیمتی که به فروش رفته بود، محاسبه می کند

تفاوت دو روش در محاسبه موجودی ریالی کالاهاست.

چرا در صورت حساب مالی کالایی در ستون تعداد مربوط به فاکتورهای خرید از علامت منفی استفاده شده است؟

23/2/1389

برای تمایز ورود و خروج و برای اینکه جمع جبری ستون تعداد ورود و تعداد خروج، در انتهای این گزارش صحیح باشد، علامت منفی در کنار تعداد خریدها درج شده است.

آیا می توان صورتحساب شخص را بعد از آخرین نوبت صفر شدن حساب، دریافت کرد؟

23/2/1389

بلی، در گزارش صورتحساب باید از تیک "ب.صفر"استفاده نمایید.

آیا امکان Export کردن و ذخیره سازی گزارشات با فرمت های فایلی دیگر وجود دارد؟

23/2/1389

بلی، در گزارش نهایی از آیکن پاکت نامه (Export) استفاده کنید. ذخیره سازی گزارشات در فرمت های Word ، Excel ، Crystal Reports ، PDF ، HTML ، Text امکان پذیر است.

مجموع مالیات بر ارزش افزوده را از طریق کدام یک از گزارشات می توان بدست آورد؟

23/2/1389

قسمت خروج کالا، مشاهده لیست فاکتورهای فروش، فیلتر "مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردد" را فعال نمایید.

لیست فاکتورهای نسیه را به چه صورت می توان نمایش گرفت؟

23/2/1389

در پنجره خروج کالا، لیست فاکتورهای فروش را گزارش گرفته و فقط تیک نسیه را فعال نمایید.

لیست فاکتورهایی که همه یا بخشی از آن نسیه است، به چه صورت ارائه می شود؟

23/2/1389

در پنجره خروج کالا، لیست فاکتورهای فروش، تیک "فقط فاکتورهای دارای مبلغ نسیه درج شود"را روشن کنید.

آیا می توان در گزارش مانده حساب ها همزمان با مانده طرف حساب ها، میزان خرید، فروش، تخفیفات و اضافات فاکتورها را  مشاهده نمود؟

23/2/1389

بلی، می بایست تیک"حساب های کالایی درج گردد" را فعال نمایید.

آیا می توان در گزارش مانده حساب ها ماهیت های مشابه مثل «صندوق و تنخواه»، «تجاری - بدهکار بستانکار و سایر-بدهکار بستانکار» را همزمان با هم داشته باشیم؟ 

23/2/1389

بلی، می بایست تیک گزینه "ماهیت های هم گرو ه در نظر گرفته شود" را روشن نمایید.

جامعترین گزارش در مورد یک کالا که تمام عملکردهای یک کالا را به همراه جزئیات تعداد و قیمت خرید و فروش نشان می دهد، کدام است؟

23/2/1389

کاردکس کالا با فیلتر «تفصیلی» (Alt+343)

آیا در گاردکس کالا، توضیح درج شده مقابل هر کالا در اسناد ورود و خروج قابل مشاهده و چاپ است؟

23/2/1389

بلی، می بایست تیک "شرح کالا چاپ شود" را روشن نمایید.

چنانچه مانده نمایش داده شده برای یک طرف حساب، در پنجره انتخاب طرف حساب ها و گزارش صورتحساب مغایر باشد، چه مواردی باید کنترل گردد؟

23/2/1389

1- در پنجره انتخاب طرف حساب ها، کلید دوباره خوانی زده شود (یا باسازی طرف حساب ها انجام گیرد)

2- مقادیر پیش فرض گزارش، برگردان شود.

3- در صورت وجود فاکتورهای امانی، تیک امانی فعال شود

4- در صورت فعال بودن گزینه «با جزئیات چکی» این مورد غیر فعال گردد

5- اطمینان از اینکه ستون مرتب سازی بر اساس تاریخ است.

اگر در تنظیمات ستونی گزارش صورت حساب، با وجود برداشتن تیک «نام طرف دوبل» باز هم این ستون دیده می شود، چه موردی می بایست کنترل شود؟

23/2/1389

قبل از نمایش گزارش، گزینه "نام طرف دوبل چاپ شود" را غیر فعال کنید.

آیا در گزارش صورتحساب، راه حلی برای لحاظ کردن ترتیب ورود اسناد و فاکتورهای یک طرف حساب در یک روز وجود دارد؟

23/2/1389

بلی،  تیک "داخل روز بر اساس ترتیب ورود مرتب شود" را بزنید.

گزارشی که کل خریدها، فروش ها و تخفیفات آن ها را یکجا نشان دهد کدام است؟

23/2/1389

بیلان های مالی، ریز تخفیفات خرید و فروش (Alt+375)

گزارشی که کل خریدها، فروش ها و مبالغ اضافه شونده آن ها را یکجا نشان دهد، کدام است؟

23/2/1389

بیلان های مالی، ریز تخفیفات خرید و فروش و فعال کردن تیک "مبالغ اضافه شونده به جای تخفیف (Alt+375)

گزارشی که فقط خریدها و تخفیفات آن ها را نشان دهد کدام است؟

23/2/1389

ریز تخفیفات سندی ورود کالا (Alt+325)

گزارشی که فقط فروش ها  و تخفیفات آن ها را نشان دهد کدام است؟

23/2/1389

ریز تخفیفات سندی خروج کالا (Alt+335)

آیا صرفا با در دست داشتن مانده حساب یک طرف حساب می توان به جستجوی نام آن پرداخت؟

23/2/1389

بلی ، از فیلتر محدودیت رقم در گزارش مانده حساب ها (Alt+36) استفاده نمایید.

آیا صرفا با در دست داشتن مبلغ چک یک مشتری می توان به جستجوی آن چک و آن مشتری پرداخت؟

23/2/1389

بلی ، از فیلتر محدودیت رقم در گزارش اسناد دریافتی استفاده نمایید. (Alt+354)

میزان فروش (خرید)به تمامی طرف حساب ها را در کدام گزارش می توان مشاهده نمود؟

23/2/1389

مقایسه فروش به (خرید از ) طرف حساب ها (Alt+333) و (Alt+323)

لیست طرف حساب هایی که طی یک بازه زمانی، فروشی به آنها نبوده یا خریدی از آنها نداشته ایم، از کدام گزارش قابل حصول است؟

23/2/1389

گزارش مقایسه فروش (خرید) به طرف حساب ها با فیلتر صفر ، (Alt+333) و (Alt+323)

لیست کلیه کالاهای فروش رفته (خریداری شده) به تفکیک هر فاکتور با تعداد و قیمت، چگونه به دست می آید؟

23/2/1389

گزارش پرونده خروج (ورود) کالا ، (Alt+331) و (Alt+321)

آیا فروش (خرید) را به تفکیک روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه می توان گزارش گرفت؟

23/2/1389

بلی، بیلان مقایسه زمانی فروش (خرید) و تفکیک زمانی ، (Alt+334) و (Alt+324)

کاربرد «نقطه سفارش حداکثر» چیست و گزارش مربوط به آن کدام است؟

23/2/1389

نقطه سفارش حداکثر، حدی است که در صورت کسری کالا، می بایست خرید به میزانی انجام شود که به آن حد برسیم.

گزارش لیست نقطه سفارش کالا (Alt+344)

بیلان های مالی برنامه چه تفاوتی باهم دارند

23/2/1389

صورت سود و زیان: نشان دهنده گردش عملیات یک واحد تجاری، طی یک دوره زمانی است و میزان خرید، فروش، هزینه و درآمد حاصل شده از عملیات در یک بازه زمانی را نشان می دهد. این صورت مالی را می توان به یک فیلم خلاصه از عملیات مالی یک واحد تجاری تشبیه کرد.

ترازنامه دوره عملکرد: نشان دهنده وضعیت دارایی ها و بدهی های یک واحد تجاری در یک لحظه مشخص است. این صورت مالی را می توان به یک تصویر از وضعیت فعلی یک واحد تجاری تشبیه کرد.

بیلان مالی (ترازنامه): در برگیرنده هر دو گزارش فوق می باشد که در صورت صحت ثبت عملکردهای مالی، می بایست دو عدد حاصله در این گزارشات باهم یکسان باشد.

تفاوت بین دفتر روزنامه خلاصه و دفتر روزنامه استاندارد (Alt+381) چیست؟

23/2/1389

در دفتر روزنامه خلاصه، مبلغ و طرف بدهکار و بستانکار گزارش می شود؛ ولی در دفتر روزنامه استاندارد، نام طرف حساب و گردش بدهکار و بستانکار مشاهده می شود. در صورت سلامت داده های ثبت شده، جمع ستون های بدهکار و بستانکار می بایست یکسان باشد.

آیا در دفتر روزنامه می توان ریز اقلام فاکتور را داشت؟

23/2/1389

بلی، در دفتر روزنامه خلاصه، تیک "جزئیات کالایی مشخص شود" را فعال کنید.

آیا در برلیان 59 تفکیک کل و معین وجود دارد؟ دفتر کل و دفتر معین چطور؟

23/2/1389

طرف حساب های تعریف شده در برنامه در واقع همان حساب های معین می باشد و ماهیت آنها به منزله حساب کل می باشد.

بلی، دفتر کل و دفتر معین وجود دارد. دفتر کل (Alt+382) عملکردها را به تفکیک ماهیت نشان می دهد و دفتر معین (Alt+383) عملکردها را به تفکیک نام طرف حساب گزارش می کند.

ساده ترین راه برای مشاهده تعداد موجودی و قیمت کالاها بدون باز کردن فاکتور و یا پنجره مشخصات کالاها چیست؟

23/2/1389

استفاده از امکان «مشاهده لیست و موجودی فوری کالاها» (Ctrl+Alt+J)

گزارشی که نشان دهنده تعداد و مبلغ چک های برگشتی از همه طرف حساب ها باشد، کدام است؟

23/2/1389

گزارش چک های برگشتی طرف حساب ها ، (Alt+357)

برای بدست آوردن اطلاعات آماری در مورد دسته چک های صادر شده از یک دسته چک، از چه گزارشی می توان استفاده کرد؟

23/2/1389

گزارش وضعیت دسته چک ها (Alt+356). در این گزارش تعداد برگ های دسته چک، برگه چکهای صادره، وصول شده، برگشتی، باطله، درجریان وصول هر دسته چک نمایش داده می شود.

گزارشی که نشان دهنده کل چک های دریافت شده از تمام مشتریان و وضعیت آنهاست، کدام است؟

29/2/1389

گزارش وضعیت کل چک های دریافتی از طرف حساب ها (Alt+355)

دراین گزارش تعداد چک های دریافتی از طرف حساب ها و اطلاعاتی اعم از تعداد واگذار شده، وصول شده، درجریان، برگشتی و موجود این برگ چک ها  را نشان می دهد

برای اطلاع از چک های موجود در دفتر اسناد چه گزارشی مورد استفاده قرار می گیرد؟

29/2/1389

گزارش دفتر اسناد دریافتنی با فیلتر واگذار نشده (Alt+354)

برای اطلاع از چک های واگذار شده به یک بانک چه گزارشی مورد استفاده قرار می گیرد؟

29/2/1389

گزارش دفتر اسناد دریافتنی با فیلتر واگذار شده، نام گیرنده باید همان بانک مورد نظر باشد (Alt+354)

کل چک های صادر شده (اسناد پرداختنی) از تمام حساب های جاری را چگونه می توان نمایش گرفت؟

29/2/1389

گزارش اسناد کلیه بانک ها با فیلتر اسناد پرداختنی (Alt+352)

کل چک های درجریان وصول تمام بانک ها را چگونه می توان نمایش گرفت؟

29/2/1389

گزارش اسناد کلیه بانک ها، با فیلتر اسناد دریافتنی و تیک در جریان وصول (Alt+352)

مانده نهایی تمام بانک ها به صورت یکجا در کدام گزارش قابل حصول است ؟

29/2/1389

گزارش مانده حساب کل بانک ها با تیک وصول شده (Alt+351)

برای رفع مغایرت بانکی، صورتحساب بانک از کدام گزارش بدست می آید ؟

29/2/1389

گزارش ریز عملیات هر بانک، (shift+f7) یا (Alt+351) با فیلتر وصول شده، ستون مرتب سازی نیز می بایست روی وصول شده ها باشد.

آیا می توان به صورت روزانه از اسناد پرداختنی سررسید روز، گزارش تهیه کرد؟

30/2/1389

بلی، در منوی گزارشات، گزینه "گزارشات هشداری هنگام شروع کار با نرم افزار نمایش داده شود" را فعال کنید. با فعال کردن این گزینه در اجرای بعدی نرم افزار، اسناد پرداختنی پاس نشده 10 روز بعد را می توان نمایش گرفت.

برگشت به صفحه قبل