خدمات و محصولات  ما

       88لیست قیمت های نرم افزار های برلیان

      برلیان حقوق و دستمزد         برلیان 59      برلیان حسابدارن 2

نحوه تعریف طرف حساب ها و استفاده از آنها

   نحوه تعریف کالا ها و استفاده از آنها

ورود کالا و خروج کالا

   عملیات روزانه

گزارشات

سرویس ها

امکانات متفرقه

 

                      

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا