خدمات و محصولات  ما

                  

   صفحه اصلی     درباره ما        محصولات ما     تماس با ما-------------------------------------------

1 :سيستم شماره

:مشخصات
Motherboard: GIGA G41MفS2C
CPU:630 Intel 2h
RAM:2GB DDRIII Kingston
HARD DISK:500 Max/ Seg/ Wes Sata
CASE:Green + Power Green 480Watt
DVD ReWriter :
VGA : Onboard
Keyboard:Farasoo
Mouse:Optical
Speaker:Geniuse Black
FAX Modem: 56k Internal GIGA

monitor: LCD Aoc19

قيمت : 10,600,000
-------------------------------------------

2 :سيستم شماره

:مشخصات
Motherboard: GIGA G41MES2C
CPU:5700 Intel
RAM:2GB DDR III Original Life Time
HARD DISK:320 Max/ Seg/ Wes Sata
CASE:Green + Power 530 Watt Green
DVD ReWriter:
VGA : Onboard
Keyboard:Farasoo
Mouse:Optical
Speaker:Microlab Black
FAX Modem:56k Internal
monitor: LCD Aoc20
قيمت : 9,950,000
-------------------------------------------

3 :سيستم شماره

:مشخصات
Motherboard: Asrock 7050
CPU:5800 Intel
RAM:2GB DDRII Original Life Time
HARD DISK:500 Max/ Seg/ Wes Sata
CASE:P4 + 650Watt Optima
DVD ReWriter :
VGA Card: 9400 /256 To 512M XFX
Keyboard:Farasoo
Mouse:Optical
Speaker: Genius Black
FAX Modem: 56k Internal GIGA
monitor: LCD Aoc20
قيمت : 12650,000
-------------------------------------------

4 :سيستم شماره

:مشخصات
Motherboard: GIGA G41MES2C
CPU:7400 Intel
RAM:2GB DDRII Original Life Time
HARD DISK:500 Max/ Seg/ Wes Sata
CASE:P4 + Power Green 480Watt
DVD ReWriter:
VGA Card: 9400 /1g
Keyboard:Farasoo
Mouse:Optical
Speaker: Genius Black
FAX Modem: 56k Internal GIGA
monitor: LCD Aoc20
قيمت : 13380,000
-------------------------------------------
برگشت به صفحه محصولات ما

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا