خدمات و محصولات  ما

                  اخلاق مخابراتی

   صفحه اصلی     درباره ما        محصولات ما     تماس با ما

 تلفن ۰۲۵3۷۲۳۷۰۷۰            نمابر۰۲۵3۷۲۳۷۰۸۲           تلفن همراه ۰۹۱۲۲۵۲۶۲۲۹

آدرس ما : قم - خیابان انقلاب - ابتدای کوچه 52 - ماشینهای اداری استان قم

teknoamin@yahoo.com

کروکی آدرس ما در شهر قم

 

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا