خدمات و محصولات  ما

                  لیست قیمت های نوت بوک به روز

    DELLنوت بوک های      acerنوت بوک          SONYنوت بوک های

مشخصات نوت بوک

نوت بوکacer  E1 571 G 

HDD:500

CPU:2.4

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:14.1

 16800000ریال

 

 

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکDELL  5040 

HDD:320

CPU:2.2

RAM:2G

WEBCAM: yes

MONITOR:14.3

 12900000ریال

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکacer  V3 571 G 

HDD:500

CPU:3mk

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:15.3

17350000ریال

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکDELL 1540

HDD:320

CPU:2.66

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:15.6

12600000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکasus  V3 571 G

HDD:500

CPU:5

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:10

 18650000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوک  SAMSUNG
300 E5X /B

HDD:500

CPU:5  3m

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:15.4

17695000ریال

 

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکacer one 

HDD:160

CPU:1.6

RAM:1G

WEBCAM: yes

MONITOR:10.1

9395000ریال

 

 

 

مشخصات نوت بوک

نوت بوکdell 4050 /B

HDD:500

CPU:5

RAM:4G

WEBCAM: yes

MONITOR:15.4

 15900000ریال

 

به روزرسانی تاریخ :19/9/1391

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا