ѐ

 

ی ی Ԑ - ی -

 

ی ی ی ی ی Ͽ

8/2/1389

1- ی ( )

2- ی ( ) ی ی

3- ی ی ( یی Ctrl+Shift Alt+Shift)

ی ی ی ی ی Ͽ

8/2/1389

یѡ ǘ ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی Ӂ ی ی Ȼ ی ی јی ی Ctrl+Enter یی.

ی ی ی ی ی Ͽ

9/2/1389

ی (ی ی) ی ی یی.

ی یی Ͽ

9/2/1389

ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی Ͽ

12/2/1389

ی ی ی ی یی. (ǘ  10 ) ی ǡ ی ی ی ی ǐ ی ϡ ی ی ی ǐ ʡ ی ǐ ...

ی یϻ یʿ

12/2/1389

ی یی ی یی ی ϡ یی ی یϡ ǘی یϡ ی ی ی . ی ی ی ی یی . ǐ ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی () Ͽ

12/2/1389

ی ǐ ی یی ϡ ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی یی ی ϡ ی .

ی ی ی یʿ

12/2/1389

ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یϡ ی ی ی ی یی .

ی ی ی ی

12/2/1389

ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی Ctrl+Q) ی ی . ی ی ی ǡ ی ی ی ی. ی ی ǡ ی ǘ ی ی ی (ی ی ) ی ی ی.

ѡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یʿ

12/2/1389

1- یی ی ی ی ی یی ی یی. ی ی یی ی ی 2100 ی 2100 ی ی ی ی ی یǻ ی . ی ی یی ی ی Ϻ یݡ ی ی Ԙ ی 2100 یǻ ی ی ی ی ی ی ی ی.

2- ی ی یʻ ی یی. ǐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .

ی یʿ

12/2/1389

ی : یی ی ی ی .

ی  : ی ی ی ϡ ی ی ی ی .

ی : یی یی ی ی ی .

: ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ԡ ی . ی ی ( ) ی .

ی : یی ی ی .

ی : ی ی ی ی .

ی ʐ ј Ͽ

12/2/1389

ی ی ј ی ی ی ی  ی ϻ ی (Alt+Ctrl+N) ی . یی ʡ ʡ ی ј یی . ی ی ی ǘ ی ی :

1- ی ǘ ی ی .

2- ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی .

3- ǘ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ǁ ی Ͽ

12/2/1389

ی   ی Alt+Enter ی ی ی ǁ э ј ی یی.  

ی ی ی Ͽ

12/2/1389

ی ی ی ی ϡ ی (Alt+Ctrl+N) .

ǘ ǘی ی ی ϡ یʿ

12/2/1389

50

30

ی ی ی ی Ͽ

14/2/1389

6 ی ی 6 ԡ ی ی ی ی ی ǡ ی (Alt+Enter) 6 ی  ی یی ǘ ی .

ی ی ی یی Ͽ

14/2/1389

ی ی ی (Alt+Ctrl+N) ی ی ی ϻ یی. 

ی ی ی ی یی Ͽ

14/2/1389

ی ی ی (Alt+Ctrl+N) ی ی یی . ی ی یی ی یی.

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ Ͽ

14/2/1389

ی ی ی یی ی (Alt+Ctrl+N) ی ی ی ی ی یی ϻ .

(یی) ی ی Ͽ

14/2/1389

ی ǡ ی ی ی ی . یی ی ی јی .

ی () ی Ͽ

14/2/1389

ی ی ی ی ی ی ی ی .  

ی ی ی ʘی ی ی Ͽ

14/2/1389

ʘی ی ی Ϻ ی ʘی ی ی.

ی ی ی یی ی ی ی Ͽ

14/2/1389

ی 1

ی ی ی ی یی ی Ͽ

14/2/1389

(ǘی ی ) ی ی ی . ی Ϙ ی یی ی ϡ ی ی .

ی ی یی ی ی ی Ͽ

14/2/1389

ی ی

یی ǡ ( : ی 256) یʿ

14/2/1389

ی ی ی . ی 256 یی ی ی ی ی .

ی ی یʿ

14/2/1389

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ԑ ی ی ی 1020 ی ی 1020 ... ی ی ϡ ی ی ی 100 ی ی ی ی ی ی یی.

ǐ ی ی 2.5 ϡ ی 5.2 . ی Ԙ یʿ

14/2/1389

ی ی ی ی ǘی ی ی ǘ ی ϻ یی. (ALT+513)

И :

1- ی ی ی ی یی.

2- ی ی ǘ / یی ی ی ی ی ی ǘ ی  ǁ  یی.

ی ǘѡ ǡ ی ی Ͽ

15/2/1389

ی ی с ی (Alt+Ctrl+N) ی ی ی ی ϻ

ی ی ی ( ی ) ʿ

15/2/1389

ی ی ی (Alt+Ctrl+N) ی ی ی ی ی ϻ .

ی ی ی Ͽ

15/2/1389

ی یی ǡ ی ی یی ی ژ (ی یی) ی . ʡ ی ی ی ی.

ی ی И ǘѡ ی ی Alt+Enter ی .

ی ی ی ی یی Ͽ

15/2/1389

یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی Ͽ

15/2/1389

ی ی ǡ ی Alt+Enter ی ی ی (ی ی ی ) ی ی ی ǻ ی ی ی Alt+Enter ی. 

یی ǡ یی . یʿ

15/2/1389

(Alt+Enter ی ) ǘی/ی یی . 

 ѐ