خدمات و محصولات  ما

                  ساعت حضور و غیاب رومیزی ut2000

 f110    f70         ساعتهای حضورغیاب :      

 

 

 

  • ساعت حضور و غیاب فراتکنو
  • (F70)
  • اثر انگشتی تا 1000 نفر
  • برای شرکت های متوسط به پائین بسیار مناسب است

 

 

 

 

 

 

 

(F110)

  • ساعت حضور و غیاب فراتکنو
  • (F110)
  • اثر انگشتی تا 1000 نفر
  • برای شرکت های متوسط به پائین بسیار مناسب است

 

 

 

 

 
     

 

 

 

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا