خدمات و محصولات  ما

  لیست قیمت  و کدهای نرم افزار های برلیان

        برلیان حقوق و دستمزد         برلیان 59   فروشگاهی   برلیان حسابدارن 2

برلیان ویژه آموزشگاههای فنی و حرفه ای  به بازار آمد

باتوجه به اینکه آموزشگاههای سراسر کشور درخواست قفل هایی ارزان و با تمامی امکانات را داشتند برآن شدیم تا در این راستا به درخواست این عزیزان پاسخ مثبت بدهیم

قفل های ویژه آموزشگاهی که با مجوز رسمی کار میکنند تهیه شده ، هرکدام مبلغ بیست هزار تومان و تمامی امکانات سه برنامه 59  برلیان  و حسابداران 2 و حقوق و دستمزد در آن باز است

البته باید توجه داشت که این قفل ها نسبت به قفل های اصلی  محدودیت هایی دارد که فقط میتوان در آن  150 سند  صادر کرد که برا ی هردوره آموزشی کافی میباشد و چاپ سند ها هم بسته است ولی دیگر امکانات کامل باز است وحتی میتوانند این نرم افزار را شبکه کرده و در آموزشگاه استفاده نمود

برای تهیه این قفل نیاز است مسئولین محتر م آموزشگاهها درخواست کتبی و تصویر مجوز اداره فنی حرفه ای را به نمایندگان برلیان در استانها ارائه نموده و قفل مزبوطه را تهیه نمایند

برای اطلاعات بیشتر در استان قم با شماره 09122526229 تماس حاصل فرمائید 

 
 

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا