خدمات و محصولات  ما

  لیست قیمت  و کدهای نرم افزار های برلیان

        برلیان حقوق و دستمزد         برلیان 59   فروشگاهی   برلیان حسابدارن 2

تنظیمات ستونی فاکتور را طبق شماره های داخل جدول زیر پر کنید

 

بالای صفحه فاکتور را طبق جدول زیر پر کنید

پائین فاکتور را طبق جدول زیر پر تنظیم کنید

 

 

                                          

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا