خدمات و محصولات  ما

             لیست قیمت های نرم افزار های برلیان سال 96

     تفاوت برلیان 90 و فروشگاهی   پایه مالی وکالایی   امکانات 90

برای یکپارچه کردن سه نرم افزار برلیان و ارسال اتوماتیک اسناد به حسابداران میبایست برنامه هاو کدهای فعالسازی زیر خریداری گردد قیمت آن در لیست قیمتها موجود است

سیستم یکپارچه مالی بازرگانی 90

=

سیستم حسابداری برلیان 90

+

برلیان ویژه حسابداران 90

+

کد ارسال اطلاعات نرم افزار 90 به حسابداران و صدور سند رسمی

 

 

 امکانات برنامه های فوق به اضافه این امکانات برلیان یکپارچه را تشکیل میدهد

  • امکان ورود اطلاعات در نرم افزار غیر حرفه ای و قدرتمند سیستم حسابداری برلیان 90 ( عدم نیاز به کاربران حرفه ای جهت ورود اطلاعات )

  • صدور اتوماتیک اسناد رسمی در نرم افزار برلیان ویژه حسابداران 90

  • کنترل موازی اطلاعات در دو سیستم حسابداری برلیان 90 و برلیان ویژه حسابداران 2

  • امکان قطع ارتباط دو نرم افزار در صورت نیاز و سهولت در برقراری مجدد ارتباط

 

 

 

                      

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا