خدمات و محصولات  ما

                  لیست قیمت های نرم افزار های برلیان 

     تفاوت برلیان90 و فروشگاهی   پایه مالی وکالایی   امکانات 90

برلیان 90 در پایه مالی و کالایی  

 

هر کدام از نرم افزارهای مالی در حوزه و محدوده خاصی عمل می کنند. برلیان 90 در حوزه نرم افزارهای هم ردیف خود نرم افزاری است بسیار توانمند با قابلیت های بسیار بالا ، شامل یک نرم افزار پایه به همراه 26 کد مختلف. وجود نرم افزار پایه برای تمامی اصناف و شرکت ها، الزامی است. اما از میان کدهای 26 گانه به اقتضای صنف و فعالیت هر بنگاه، در صورت نیاز آن بنگاه، کدهای لازم فعال می گردد.

پایه مالی و پایه کالایی برلیان 90 :

اولین کد از مجموعه کدها، کد آنالیز خرید و فروش است که بالغ بر 90% مشتریان نیاز به تهیه آن دارند. این کد مفهوم کالا را به نرم افزار پایه می افزاید و در واقع پایه کالایی برای نرم افزار برلیان 90 محسوب می شود. به تعبیر دیگر می توان این گونه گفت :

v      پایه مالی 90 : همان نرم افزار پایه

v      پایه کالایی 90 : نرم افزار پایه + آنالیز خرید و فروش کالا و محاسبات انبار کالا

صرف نرم افزار پایه (پایه مالی 59 ) مناسب بنگاه هایی است که به هر دلیلی

v      نیاز به صدور فاکتور

v      یا نگهداری حساب کالا     ندارند

در تشریح این شرایط لازم به ذکر است که ملاک ما در تشخیص مناسب بودن صرف نرم افزار پایه برای یک بنگاه، همین دو موردی است که در بالا تبیین شد. به عنوان مثال در یک نگاه سطحی و اولیه شاید به نظر برسد که شرکت های خدماتی با توجه به اینکه به کار خرید و فروش کالای فیزیکی (کالای تجاری) مشغول نیستند، نیازی به کد آنالیز خرید و فروش ندارند و صرف پایه مالی، برای ایشان کافی است. ولی واقعیت این است که این بنگاه ها به دلیل اینکه نیاز به صدور فاکتور خدمات برای مشتریان خود دارند، باید بجز نرم افزار پایه، کد آنالیز خرید و فروش را نیز برای خود فعال کرده و ضمن تعریف کالای خدماتی (غیر تجاری) اقدام به صدور فاکتور خدمات نمایند. مثال دوم، نقطه مقابل مثال اول است. بنگاهی را در نظر می گیریم که فعالیت آن به سبک و سیاق زیر است :

v      فقط مطابق سفارش دریافت شده، اقدام به خرید و فروش کالا می کند. (بنابراین نیازی به نگهداری حساب کالا ندارد.)

v      و تمام کارهای خود را تلفنی انجام می دهد و به همین دلیل برای مشتریانش فاکتور صادر نمی کند.

چنین بنگاهی علی رغم اینکه به داد و ستد کالا مشغول است، نیازی به کد آنالیز خرید و فروش کالا ندارد و می تواند در شرح عملیات خود در ریز حساب و کتاب میزان کالای فروش رفته را درج کرده و برای کنترل حساب با طرف حسابهایش از صورت حساب مالی یک طرف حساب بهره گیرد.

 

        

 

                      

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا