خدمات و محصولات  ما

                  لیست قیمت های نرم افزار های برلیان 

    SQL راهنمای نصب برنامه    پایه مالی وکالایی   امکانات 59

تفاوت امکانات برلیان ویژه فروشگاه ها و سیستم حسابداری برلیان 59 ( پایه کالایی )

تفاوت اساسی اول : برلیان ویژه فروشگاه ها کلاس خدمات نقره ای ندارد ، 59  یکسال خدمات نقره ای رایگان دارد

تفاوت اساسی دوم : برلیان ویژه فروشگاه ها امکان ستون بندی گزارشات ندارد

*امکاناتی که در برنامه فروشگاهی وجود ندارد با رنگ قرمز مشخص شده است *

منو اطلاعات اولیه

عملیات روزانه  گزارشات سرویسها امکانات متفرقه

شرح امکانات

منو اطلاعات اولیه

معرفی طرف حسابها :

فروشگاهی 59

معرفی نام طرف حساب ( 30 حرف ) و ماهیت جهت دسته بندی طرف حسابها ( نقدی ، هزینه ، بدهکار بستانکار ، حساب جاری و .... )

 •  

 •  

امکان تعریف بیش از یک اسناددریافتنی (14/2/1388)

 
 •  

معرفی کد 10 رقمی برای هر طرف حساب در صورت نیاز

 
 •  

مرتب کردن اسامی طرف حساب ها بر اساس نام ، ماهیت ، و کد طرف حساب ( قبل از صدور فاکتور

 •  

 •  

جستجو نام و یا کد طرف حساب

 •  

 •  

چاپ لیست طرف حساب ها ( 2 نوع )

 •  

 •  

تیک ارزش افزوده محاسبه نشود

 
 •  
کلید برداشتن تیک چکهای اول دوره در قسمت چک های در جریان وصول اول دوره (25/1/1388)  
 •  
تنظیمات خاص برای اسامی طرف حسابها :
 •  
 •  
اسامی طرف حسابها بر اساس لاتین مرتب و جستجو گردد
 •  
 •  
مانده حساب طرف حسابها در پنجره های انتخاب نمایش داده نشود
 •  
 •  
اسامی طرف حسابها بر اساس کد مرتب و جستجو شوند  
 •  
بجای نام گزارشی طرف حساب از خط اول توضیح استفاده شود  
 •  
کلام بزرگان در پنجره اصلی نرم افزار نمایش داده نشود
 •  
 •  
اطلاعات دفترچه تلفن و ویرایش طرف حسابها مانند هم باشد.
 •  
 •  

امکان گروه بندی طرف حساب ها بر اساس یک کد 10 رقمی ( علاوه بر گروه بندی بر اساس ماهیت )

 •  

 •  

تیک آنالیز خاص ( قابل استفاده در امکانات خاص درخواستی مشتریان )

 
 •  

مشخص کردن میزان بدهکاری و بستانکاری اولیه برای هر طرف حساب ( تراز افتتاحیه )

 •  

 •  

امکان وارد کردن ریز چکهای موجود صندوق ، چکهای در جریان وصول  و چکهای پرداختنی اول دوره

 •  

 •  

مشخص کردن وعده تسویه به روز برای بدهکاری و بستانکاری اولیه

 
 •  

مشخص کردن وعده تسویه به روز ،  طبق توافق معین شده برای هر طرف حساب جهت صدور فاکتور

  
 •  

اعمال محدودیت مانده ( بدهکار یا بستانکار بودن برای هر طرف حساب مانند مانده بدهکاربودن صندوق )

 
 •  

عنوان فاکتوری یا گزارشی برای هر طرف حساب 30 حرف

 •  

 •  

مشخص کردن نام مسئول برای هر طرف حساب ( جهت درج در فاکتور ها )

 •  

 •  

مشخص کردن سه خط آدرس برای هر طرف حساب ( چاپ در فاکتور و برخی از گزارشات )

 •  

 •  

مشخص کردن تلفن و دورنگار و e-mail  کد اقتصادی برای هر طرف حساب

 •  

 •  

امکان یادداشت مطالب به صورت نامحدود برای هر طرف حساب

 •  

 •  

تعیین سطح قیمت فروش کالاها برای هر طرف حساب از 6 سطح تعیین شده

 •  

 •  

امکان تعیین چاپ مانده قبلی هر طرف حساب در فاکتورهای فروش

 •  

 •  

مشخص کردن اعتبار بدهکاری یا بستانکاری  برای هر طرف حساب

 
 •  

مشخص کردن اعتبار چکی برای هر طرف حساب

 
 •  
تنظیمات  خاص عملکرد تعیین اعتبار برای طرف حسابها :  
 •  
فاکتور فروش برای طرف حساب فاقد اعتبار صادر نشود  
 •  
هنگام صدور فاکتور اعتبار چکی نیز در نظر گرفته شود  
 •  
در اعتبار چکی ،چکهای چکهای واگذار شده  جز چکهای وصول شده در نظر گرفته شود  
 •  
تغییر رنگ نام طرف حساب وقتی که مانده اعتبار کمتر از این رقم شود  
 •  
برای تغییر رنگ نام طرف حساب میتوانید دوحرف !! را در قسمتی از نام طرف حساب نیز قرار دهید  
 •  
فیلدهادر پنجره مشخصات طرف حسابها بصورت جدولی مشاهده و ویرایش گردند
 •  
 •  

معرفی کالاها:

 •  

 •  

معرفی نام کالا (50 حرف )،نوع کالا (تجاری ،امانی،خدماتی،هزینه ای،متروکه ) ، کد کالا ( 30 حرف )

 •  

 •  

امکان معرفی نام کالا و یا کد کالا براساس بارکد

 •  

 •  

امکان مرتب کردن لیست کالاها براساس نام ، نوع و کد کالا قبل از صدور فاکتور

 •  

 •  

امکان محاسبه پورسانت ویزیتورها هم براساس درصد وهم براساس مبلغ

 •  

 •  

جستجو در لیست کالاها بر اساس نام و کد کالا

 •  

 •  

نمایش گروه بندی موضوعی هر کالا در پنجره انتخب هر کالا

 •  

 •  

چاپ لیست کالاها ( 2 نوع )

 •  

 •  

تیتر واحد جزئی کالا
 •  
 •  

امکان گروه بندی کالاها براساس کد 10 رقمی ( علاوه بر گروه بندی بر اساس نوع کالا )

 •  

 •  

امکان تعیین واحد سنجش جهت چاپ در فاکتور

 •  

 •  

امکان تعیین تاریخ انقضاء برای هر کالا

 
 •  

امکان تعریف 6 سطح قیمت فروش برای هر کالا جهت صدور فاکتور

 •  

 •  

امکان تعریف نقطه سفارش حداقل و حداکثر برای هر کالا برای کل انبارها

 •  

 •  

امکان تعریف قیمت روز خرید جهت استفاده در صدور فاکتور خرید و کنترل قیمت های خرید

 •  

 •  

محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش  
 •  

امکان یادداشت مطالب به صورت نامحدود برای هر کالا و چاپ آن در صدور فاکتور در صورت نیاز

 •  

 •  

امکان الصاق فایل تصویری برای هر کالا و مشاهده آن در صورت لزوم

 •  

 •  

امکان وارد کردن میزان موجودی اولیه هر کالا و نقطه سفارش حداقل و حداکثر برای هر کالا در هر انبار

 •  

 •  

تعیین اقساط ماهیانه

 
 •  
درصد مالیات و عوارض
 •  
 •  
تنظیمات خاص برای اسامی کالاها :
 •  
 •  
اسامی کالاها براساس لاتین مرتب و جستجو گردند
 •  
 •  
اسامی کالاها براساس کد مرتب وجستجو گردند
 •  
 •  
مانده کالاها در پنجره انتخاب کالاها نمایش داده نشود
 •  
 •  
نرم افزار امکان تعریف کالابا کد تکراری داشته باشد  
 •  
سرویسهای خاص بارکد فعال شوند
 •  
 •  
پنجره انتخاب کالاها ،قیمت فروش و موجودی کل را نمایش دهد
 •  
 •  
فیلدها در پنجره مشخصات کالاها بصورت جدولی نمایش داده شود
 •   
 •  

صدور دسته چک :

معرفی دسته چک صادره برای هر حساب جاری جهت کنترل شماره چک های صادره و تعداد برگ صادره هر دسته چک

 •  

 •  

امکان تعریف مشخصات چاپ هر دسته چک جهت چاپ چک در صورت لزوم

 •  

 •  

عبارات تکراری :

معرفی عبارات تکراری جهت استفاده در فیلدهای حرفی ( بالابردن سرعت و دقت تایپ )

 •  

 •  

شهر های طرف داد و ستد

امکان معرفی شهرهای مختلف جهت کنترل وضعیت چکهای صادره از هر شهر

  
 •  

ماهیت طرف حساب

امکان تعریف ماهیت های جدید جهت گروه بندی دقیق تر طرف حساب ها در صورت لزوم

 
 •  
امکان مشخص کردن نوع واریزی بانکها   
 •  

اسامی بانک

امکان معرفی اسامی بانک ها جهت ثبت چکهای دریافتی از مشتریان

  
 •  

منوی عملیات روزانه 

ریز حساب کتاب روزانه: 

امکان ثبت کلیه عملیات دریافت و پرداخت ساده و چکی یک روز در یک جدول

 •  

 •  

امکان مشاهده ، ثبت ، ویرایش و حذف عملیات حساب کتاب روزانه در یک پنجره

 •  

 •  

امکان احضار عملیات حساب کتاب یک روز مشخص با سهولت کامل

 •  

 •  

امکان تعیین تاریخ امروز از روی تاریخ سیستم کامپیوتری و همچنین تعیین تاریخ امروز به صورت دستی

 •  

 •  

ثبت هر عملکرد دریافت یا پرداخت در یک خط و درگیری طرف حسابهای بدهکار و بستانکار باهم

 •  

 •  

امکان تعیین وعده تسویه برای هر رقم به صورت روز شمار

 
 •  

امکان جستجو برای شرح یا مبلغ یا نام بدهکار یا نام بستانکار در روز مورد نظر و یا کلیه روزها

 •  

 •  

امکان چاپ ریز حساب کتاب روزانه در هر روز

 •  

 •  

امکان صدور رسیدهای نقدی و چکی دریافتی و یا پرداختی

 •  

 •  

امکان کپی ، برگردان و برداشت هر خط حساب کتاب روزانه

 •  

 •  

امکان برگشت به تاریخ امروز با یک کلید فوری

 •  

 •  

امکان ثبت توضیحات اضافی راجع به هر خط حساب کتاب روزانه به تعداد خط نامحدود

 
 •  

امکان تیک زدن و یا برداشت تیک هر خط حساب کتاب روزانه با یک کلید فوری

 
 •  

امکان مشاهده کد یگانه هر خط حساب کتاب روزانه با یک کلید فوری

 
 •  

امکان الصاق تصویر به هر خط حساب کتاب روزانه

 •  

 •  

تسهیلات پنجره انتخاب نام طرف حساب هنگام ثبت حساب کتاب روزانه و فاکتورها

 •  

 •  

امکان انتخاب طرف حساب از روی نام

 •  

 •  

امکان انتخاب طرف حساب از روی کد

 
 •  

امکان جستجو براساس حروف اول طرف حساب و یا قسمتی از نام طرف حساب

 •  

 •  

امکان مشاهده یا عدم مشاهده مانده هر طرف حساب هنگام ثبت های مالی

 •  

 •  

امکان تعریف نام طرف حساب جدید هنگام ثبت های مالی جدید بدون احضار پنجره ویرایش طرف حساب ها

 •  

 •  

صدور اسناد دسته جمعی

 
 •  
امکان مشاهده تاریخچه کار سند مورد نظر  
 •  
تنظیمات خاص برای پنجره ریز حساب کتاب روزانه:  
 •  
امکان ثبت حساب کتاب بصورت مرکب  
 •  
بعد از چاپ رسید دریافت و پرداخت عملکرد تیک زده شود  
 •  

اسناد ورود کالا و خروج کالا:  ( فاکتورهای خرید و فروش ، مرجوعی و، حواله ها و ..... )

ثبت کلیه اسناد خروج یا خروج کالا در یک جدول ( تاریخ ، شماره سند ، نام طرف حساب ، نوع تسویه ، نوع سند و توضیح

 •  

 •  

امکان تعریف نام طرف حساب جدید هنگام ثبت یا ویرایش اسناد خروج یا خروج کالا بدون احضار پنجره ویرایش طرف حساب ها

 •  

 •  

امکان درج توضیح 30 حرف برای هر سند خروج کالا

 •  

 •  

امکان تعریف نوع سند خروج یا خروج کالا ( فاکتور خرید یا فروش ، حواله ، مرجوعی ، فاکتور امانی ، سفارش خرید یا پیش فاکتور )

 •  

 •  

تعیین نوع تسویه هر سند به صورت نقدی ، نسیه ، مدت دار ، مخلوط

 •  

 •  

امکان جستجو  براساس فیلدهای مختلف اسناد خروج یا خروج کالا

 •  

 •  

امکان تعیین وعده تسویه برای هر سند خروج یا خروج کالا روز شمار

  
 •  

امکان مرتب کردن اسناد خروج یا خروج کالا بر اساس فیلدهای هر سند

 •  

 •  

امکان وارد کردن توضیح اضافی برای هر سند خروج یا خروج به تعداد خط نامحدود

 
 •  

امکان تیک زدن و یا برداشت تیک هر سند خروج یا خروج کالا با یک کلید فوری

 
 •  

امکان مشاهده کد یگانه هر سند خروج یا خروج با یک کلید فوری

 
 •  

امکان الصاق تصویر به هر سند خروج یا خروج کالا

 •  

 •  

چاپ لیست اسناد خروج یا خروج کالا با امکان اعمال فیلترهای متنوع ( مانند خرید از یک طرف حساب در یک ماه و .... )

 •  

 •  

امکان چاپ دسته جمعی فاکتور ها

 
 •  

امکان درج تعداد کالای نامحدود در هر سند خروج یا خروج کالا

 •  

 •  

امکان درج توضیح 30 حرفی برای هر کالا در فاکتورهای

 •  

 •  

امکان درج فیلدهای اضافی برای هر کالا در فاکتور به درخواست مشتری ( مانند طول و عرض و ارتفاع و ..... )

 
 •  

امکان کپی محتویات فاکتور به یک فاکتور دیگر ( کپی فاکتور )

 
 •  

امکان خواندن وزن از ترازوی پند

 •  

 •  

امکان چاپ فاکتور به 5 مدل مختلف و چاپ رسید انبار قابل تغییر طراحی توسط کاربر

 •  

 •  

امکان اعمال مبلغ اضافه شونده و تخفیف روی هر فاکتور

 •  

 •  

امکان تسویه نقدی , طی چک , نسیه یا مخلوطی از آنها

 •  

 •  

امکان استفاده از چند مبلغ تخفیف در صدور فاکتورها به تعداد نامحدود

 
 •  

امکان استفاده از چند مبلغ اضافه شونده در صدور فاکتورها به تعداد نامحدود

 
 •  

امکان جستجو بر اساس شرح کالاها در کلیه فاکتورهای خرید یا فروش

 •  

 •  

محاسبه سودفاکتوری بر اساس روشهای میانگین ، FIFO، LIFO  
 •  
امکان مشاهده تاریخچه کار روی سند مورد نظر  
 •  
نوع فاکتور مالی ( ارسال کالاها در تاریخی غیر از صدور فاکتور)  
 •  
تنظیمات خاص برای صدور اسناد خروج کالا :
 •  
 •  
ازصدور فاکتور فروش با شماره تکراری جلوگیری شود
 •  
 •  
فروش در صورت نبود موجودی انجام نگیرد
 •  
 •  
فروش زیر قیمت ریز فروش هشدار دهد
 •  
 •  
تخفیف پای فاکتور قبل از مبلغ اضافه شونده اعمال شود
 •  
 •  
هشدار در صورت نبود موجودی با احتساب پیش فاکتورها
 •  
 •  
کل موجودی برای فروش پیشنهادگردد
 •  
 •  
سرویسهای خاص بارکد فعال شوند
 •  
 •  
امکان صنف شیشه فعال شود(طول-عرض-تعداد)  
 •  
کاربر صدور فاکتور دسترسی به صدور چک را داشته باشد  
 •  
فروش زیر قیمت آخرین خرید هشدار دهد  
 •  
ستون %مالیات و عوارض فعال شود
 •  
 •  
فاکتور خاص دارایی به صورت فاکتور خاص فعال شود
 •  
 •  
بعد از چاپ فاکتور تیک زده شود  
 •  
برای پیش فاکتورها به صورت جداگانه شماره سری صادر شود  
 •  
بعد از چاپ قبض انبار تیک بخورد  
 •  
ستون شماره فاکتور دوم فعال شود  
 •  
کاربران قیمت فروش را نتوانند تغییر دهند  
 •  
اسناد خروج با این طرف حساب تسویه نقدی شوند
 •  
 •  
ستون مرتب کردن هنگام شروع کار  
 •  
روش محاسبه سود فاکتوری و محاسبه سود طرف حساب  
 •  
پیش فرض اضافه شونده ها  
 •  
پیش فرض تخفیفات  
 •  
از درج کالای تکراری در فاکتور جلوگیری شود  
 •  
آخرین قیمت فروش کالا به طرف حساب پیشنهاد گردد  
 •  
امکان استفاده از فاکتورهای خاص از پیش طراحی شده (10/3/1388)
 •  
 •  
تنظیمات خاص برای ورود کالا:
 •  
 •  
ازصدور فاکتور خرید با شماره سند تکراری جلوگیری شود  
 •  
برای اسناد ورود شماره به صورت سری صادر شود
 •  
 •  
امکان صنف شیشه فعال شود (طول -عرض -تعداد)
 •  
 •  
ستون شماره فاکتور دوم فعال شود
 •  
 •  
اسناد ورود با این طرف حساب تسویه نقدی شوند
 •  
 •  
ستون مرتب کردن هنگام شروع کار  
 •  
انبار پیش فرض در صدور فاکتورهای خرید  
 •  
ستون شماره فاکتور دوم فعال شود  
 •  
بعد از چاپ فاکتور سند تیک زده شود  
 •  
صدور اتوماتیک مرجوعی از فروش و کنترل محتویات فاکتورهای مرجوعی از فروش با اصل فاکتور (29/1/1388)  
 •  

تسهیلات هنگام انتخاب کالا و درج در فاکتور :

 
 •  

امکان انتخاب کالا از روی نام یا کد

 •  

 •  

امکان جستجو براساس حروف اول کالا و یا قسمتی از نام کالا

 •  

 •  

امکان مشاهده یا عدم مشاهده مانده هر کالا در هر انبار 

 •  

 •  

امکان تعریف نام کالای جدید هنگام ثبت فاکتور بدون احضار پنجره ویرایش کالاها

 •  

 •  

امکان مشاهده آخرین 7 خرید و آخرین 7 فروش هر کالا

 •  

 •  

امکان مشاهده آخرین 7 خرید و آخرین 7 فروش به طرف حساب فاکتور انتخاب شده

 •  

 •  

جدول تعیین اقساط ماهیانه

 
 •  
تنظیمات خاص برای پنجره انتخاب کالا :
 •  
 •  
پنجره انتخاب کالاقیمت فروش و موجودی کل را نمایش دهد
 •  
 •  
نمایش ستون قیمت فروش(6سطح فروش )
 •  
 •  

 واگذاری چک :

امکان انتخاب و واگذاری چک به هر طرف حساب از روی شماره ، سریال و یا مبلغ چک های موجود

 •  

 •  

ثبت اتوماتیک مالی واگذاری چک از روز انتخاب چک ها

 •  

 •  

ارائه راس کلیه چکهای موجود از طریق ارسال کلیه چکهای موجود به ماشین راس گیری با یک کلید فوری

 •  

 •  

ارائه راس و جمع چکهای واگذار شده هنگام انتخاب چکها جهت واگذاری

 •  

 •  

امکان وارد کردن شماره برات در پنجره واگذاری
 •  
 •  
تنظیمات خاص برای واگذاری چکها :  
 •  
بعد از واگذاری مکان نما به اول لیست چکها برنگردد  
 •  
هنگام ورود به پنجره مکان نما در شماره چک باشد  
 •  
هنگام ورود به پنجره مکان نما در مبلغ باشد  
 •  

پنجره اعلام وضعیت چک ها ( کنترل وضعیت حسابهای جاری )

مشاهده کلیه چکهای وارد و صادره به هر حساب جاری در یک پنجره

 •  

 •  

مشاهده وضعیت ریز چکها و مانده وصول شده ، وصول نشده ، در جریان ، برگشتی ، پرداختنی هر حساب جاری فقط در یک پنجره

      

تغییر وضعیت هر چک با یک کلید فوری و پیدا کردن چک مورد نظر از روی شماره یا مبلغ چک

 •  

 •  

امکان استفاده از فیلتر زمانی , فیلتر نوع چک ، فیلتر بدهکاری یا بستانکاری چک روی جدول چک ها

 •  

 •  

تنظیمات خاص برای اعلام وضعیت چکها :     
چکهای درجریان وصول به صورت اتوماتیک وصول شوند  
 •  
اسناد پرداختنی در تاریخ سرسید پاس شوند  
 •  
هنگام ورود به پنجره مکان نما در شماره چک باشد  
 •  
چک برگشتی به جای خود طرف حساب به اسناد دریافتنی برگردانده شود  
 •  
بعد از پیدا کردن شماره چک فیلد آبی نشود  
 •  
بعد از پیدا کردن مبلغ فیلد آبی نشود  
 •  
هنگام دریافت چک با شماره چک تکراری در هر صورت هشدار بدهد  
 •  
چکهای در جریان وصول شهراصلی بعد از x روز وصول شود  
 •  
چکهای در جریان وصول شهرستان بعد از x روز وصول شود  
 •  

ابطال چکها

امکان ثبت مشخصات چک های باطل شده

 •  

 •  

صدور چکهای تضمینی

امکان ثبت مشخصات چکهای تضمینی صادره

 •  

 •  

تایید عملیات وارد شده

امکان تیک زدن عملیات هر طرف حساب از طریق صورت حساب

 
 •  

سابقه یک چک

مشاهده ثبت های مالی هر چک از روی شماره یا سریال چک و یا شماره برات  با یک کلید فوری

 •  

 •  

سابقه یک طرف حساب

امکان مشاهده سابقه یک طرف حساب با یک کلید فوری

 •  

 •  

ارائه گزارشات متنوع با امکان اعمال فیلترهای ترکیبی متنوع روی صفحه نمایش و چاپگر

صورت حساب یک طرف حساب :

 •  

 •  

صورت حساب مالی یک طرف حساب

  
 •  

صورت حساب وضعیت ریز چکهای یک طرف حساب

 
 •  

صورت حساب مالی کالایی هر طرف حساب

 •  

 •  

صورت حساب کالایی با هر طرف حساب

 
 •  

گزارشات ورود کالا :

 •  

 •  

بررسی پرونده ورود  کالاها

 •  

 •  

مقایسه ورود کالاها

 •  

 •  

مقایسه خرید از طرف حساب ها

 •  

 •  

بیلان مقایسه زمانی ( روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه ) خرید کالاها

 •  

 •  

ریز تخفیفات سندی خرید کالاها

 •  

 •  

گزارشات خروج کالا :

   
 •  

بررسی پرونده خروج کالا

 •  

 •  

مقایسه خروج کالاها

 •  

 •  

مقایسه فروش به  طرف حساب ها

 •  

 •  

بیلان مقایسه زمانی ( روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه ) فروش کالاها

 •  

 •  

ریز تخفیفات سندی فروش کالاها

 •  

 •  

تابلوی قیمت کالاها

 •  

 •  

گزارش تسویه حساب ویژه امانی فروشان

 
 •  

گزارشات انبار کالا :

 •  

 •  

موجودی عددی کالاها

 •  

 •  

موجودی ریالی کالاها

 •  

 •  

کاردکس کالاها  همراه با (فیلد کامل و گردش)

 •  

 •  

لیست نقطه سفارش کالاها

 •  

 •  

وضعیت انقضاء کالاها    همراه با فیلد(مثبت، صفر، منفی)

 
 •  

گزارشات بانکی :

 •  

 •  

ریز عملیات بانک ها

 •  

 •  

مانده حساب کلیه بانک ها

 •  

 •  

اسناد پرداختنی و دریافتنی کلیه بانک ها

 •  

 •  

دفتر چک ( اسناد دریافتنی )

 •  

 •  

وضعیت چکهای دریافتی از طرف حساب ها

 •  

 •  

چکهای برگشتی طرف حساب ها

 •  

 •  

گزارش مانده حساب ها ( مانده کلیه حسابها ، بدهکاران و بستانکاران ، هزینه ها ، درآمدها و ...... )

 •  

 •  

گزارش بیلان مالی :

 •  

 •  

سود ناخالص خرید و فروش کالاها

 •  

 •  

بیلان مالی

 •  

 •  

ترازنامه دوره عملکرد

 •  

 •  

صورت سود و زیان

 •  

 •  

ریز تخفیفات سندی خرید و فروش کالاها

 •  

 •  

آنالیز نقدینگی

  
 •  

سود ناخالص تفصیلی کالا ها

 •  

 •  

نمودارهای ماهیانه

 
 •  

دفاتر مالی :

 •  

 •  

دفتر روزنامه خلاصه و استاندارد و دفتر معین و دفتر کل ( شبیه سازی شده )

 •  

 •  

گزارشات شروع کار

 •  

 •  

مشاهده لیست و موجودی کالاها

 •  

 •  

گزارشات ماتریسهای ماهیانه :

 
 •  
فروش ماهیانه به طرف حسابها  
 •  
خرید ماهیانه به طرف حسابها  
 •  
فروش ماهیانه کالاها  
 •  
خرید ماهیانه کالاها  
 •  
جدول ماهیانه مانده گردش عملیات طرف حسابها  
 •  

منوی سرویسها

پشتیبانی اطلاعات روی مخزن موقت ، مخزن قابل حمل ، اتوماتیک

 •  

 •  

سرویس بازسازی اطلاعات:

 •  

 •  

بازسازی شماره دهی مجدد سریال اسناددریافتنی (22/2/1388)

 •  

 •  

سرویس رمز عبور (تعریف رمزهای جدید )
 •  
 •  
ماهیت انبار دار در قسمت تعریف حقوق دسترسی کاربران
 •  
 •  
اعمال محدودیت های خاص به غیر از دسترسی به امکانات نرم افزار برای کاربران  
 •  
سرویس حذف اطلاعات (حذف دسته جمعی رسیدهای دریافت و پرداخت)  
 •  

سرویس دوره های مالی مختلف ( یک شرکت یا چندین شرکت )

 •  

 •  

در پنجره دوره های مالی ستون شماره فایل دوره مالی جهت مشاهده
 •   
 •  

بستن دوره مالی و انتقال مانده ها به دوره جدید  

 •  

 •  

امکان محاسبه قیمت موجودی اولیه کالاها هنگام بستن دوره بر اساس یکی از سه شیوه دلخواه(16/1/1388)

 •  

 •  

سرویس تیک کلیه عملیات

  
 •  

سرویس سابقه چکهای برگشتی

 •  

 •  

امکان مشاهده پرونده رسیدهای نقدی و چکی دریافتی یا پرداختی

 •  

 •  

جدول فعالیتهای ثبت شده توسط کاربران

 •  

 •  

منوی امکانات متفرقه

امکانات داخلی برنامه :                            تنظیمات عمومی

 •  

 •  

شروع دوره مالی
 •  
 •  
پایان دوره مالی
 •  
 •  
واحد پول
 •  
 •  
در صورت خرابی قفل ویا عدم حضور قفل نرم افزار کار نکند
 •  
 •  
فونت ورود اطلاعات
 •  
 •  
فونت نوع گزارشات
 •  
 •  
مسیر پشتیبان قابل حمل
 •  
 •  
تعداد رقم اعشار جهت نمایش مبالغ
 •  
 •  
تعدادرقم اعشار جهت نمایش تعداد
 •  
 •  
فقط بر روی اعداداعشاری
 •  
 •  
قبل از تاریخ تیک کلیه عملیات نتوان عملکردی را وارد کرد  
 •  
امکانات پوز پند فعال شود  
 •  
در صورت ثبت در تاریخ غیر از امروز هشدار دهد  
 •  
شرح اضافی در گزارشات صورتحسابی چاپ شود  
 •  
تیک تحلیل گر اعداد برلیان فعال نشود ( دو صفر و سه صفر )  
 •  
بعد از انتخاب نام تکراری مکان نما در انتظار ورود شرح دارد  
 •  
برای چاپگرهای خاص این تیک روشن شود
 •  
 •  
در سرویسهای بازسازی فقط بازسازی های ضروری انجام شود  
 •  
کاربران فقط اطلاعات خود را بتوانند ببینند  
 •  
هر کاربر تنظیمات خاص خود را داشته باشد  
 •  
گزارشات هشداری هنگام شروع کار نرم افزار نمایش داده شود  
 •  
رنگ زمینه نرم افزار
 •  
 •  
انتخاب نرم افزار
 •  
 •  
انتخاب حالتهای نرم افزار
 •  
 •  
تعداد آخرین فاکتورهای که باید در گزارش مانده حساب در ستون آخرین فروش نمایش داده شود  
 •  
استفاده از اطلاعات مالی سال قبل در برخی از گزارشات مانند 7 خرید و فروش آخر هر کالا  
 •  
تغییر زبان نرم افزار
 •  
 •  
ک به ک تبدیل شود
 •  
 •  

تنظیمات گزارشی (لیست امکاناتی که در فروشگاهی وجود ندارد ) 

 
 •  

کد طرف حساب چاپ شود

 
 •  

تنظیمات فاکتوری (لیست امکاناتی که در فروشگاهی وجود ندارد ) 

 
 •  

هشدار در صورت نبود موجودی (پیش فاکتور)

 
 •  
ماشین راس گیری  
 •  

دفترچه یادداشت مالی :

 
 •  

اضافه شدن تاریخ وصول در قسمت فروش اقساطی

تیک درج مبلغ کارمزد اقساط در مبلغ اضافه شونده فاکتور فروش

تیک صدور عملکرد مالی وصول هر قسط در ریز حساب کتاب روزانه

 
 •  

برلیان در خدمت شماست در ابتدای شروع به کار با نرم افزار (Wizard)

 •  

 •  

 

                      

این سایت متعلق است به مرکز ماشینهای اداری استان قم و تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد                            ا