عناوین کتاب از فردو تا فردوس

       
       

خطّ من خوب نیست. می‌خواهم از نوشته‌های سرخ تو سرمشق برگیرم، شاید نوشته‌ام رنگ تو به خود گیرد. تو خوش‌نویس بودی و چه زیبا نوشتی راز دلداگی‌ات را به مرام حسین‌بن‌علی (علیهماالسّلام) بر پهن‌دشت شلمچه. کمکم کن هم‌خط تو شوم، خطّ شهدا. همان خط که ایستگاه اوّلش شلمچه است. من جامانده‌ام؛ دیگر به قطار نمی‌رسم. فقط یادت باشد به جلودار بگویی نامم را از سیاهۀ کاروان پاک نکند؛ گه‌گاهی، در میان روضه‌اش، يا لَيتَني کُنتُ مَعَک گفته‌ام.