عناوین کتاب از فردو تا فردوس

       
       

سلامِ امام

سلام بر حماسه‌سازان هميشه جاويد روحانيّت كه رسالۀ علميّه و عمليّۀ خود را به دَمِ شهادت و مُركّب خون نوشته‏اند و بر منبر هدايت و وعظ و خطابۀ ناس، از شمع حياتشان گوهر شب‌چراغ ساخته‏اند. افتخار و آفرين بر شهداى حوزه و روحانيت كه در هنگامۀ نبرد، رشتۀ تعلّقات درس و بحث و مدرسه را بريدند و عِقال تمنيّات دنيا را از پاى حقيقت علم برگرفتند و سبك‌بالان به ميهمانى عرشيان رفتند و در مجمع ملكوتيان شعر حضور سروده‏اند.

سلام بر آنان كه تا كشف حقيقت تفقّه به پيش تاختند و براى قوم و ملّت خود مُنذران صادقى شدند، كه بندبند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره‌پارۀ پيكرشان گواهى كرده است و ... از روحانيّت راستين اسلام و تشيّع جز اين انتظارى‏ نمى‏رود، كه در دعوت به حق و راه خونين مبارزۀ مردم، خود اوّلين قرباني‌ها را بدهد و مُهر خِتام دفترش شهادت باشد.

آنان كه حلقۀ ذكر عارفان و دعاى سحر مناجاتيان حوزه‏ها و روحانيّت را درك كرده‏اند در خلسۀ حضورشان آرزويى جز شهادت نديده‏اند و آنان از عطاياى حضرت حق در ميهمانى خلوص و تقرّب جز عطيّۀ شهادت نخواسته‏اند.[1]

 

 


 

[1] . صحیفۀ امام، ج21، ص273و274.